Transport intermodalny, multimodalny i kombinowany

Wyróżniamy różne rodzaje transportu, są to między innymi transport intermodalny, multimodalny i kombinowany. Czym różnią się poszczególne rodzaje? Jakie zalety mają powyższe sposoby przewozu ładunków? Poniżej najistotniejsze informacje. Zachęcamy do lektury!

firmowy tirTransport multimodalny

Transport multimodalny to przewóz, podczas którego wykorzystywane są różne gałęzie transportu. Mogą to być transport drogowy, transport lotniczy, transport samochodowy, kolejowy lub morski. Przy transporcie multimodalnym możliwe jest przeładowanie towaru do innej jednostki transportowej. (Możliwe są również przeładunki drobnicowe).

Transport multimodalny wykorzystywany jest w przypadku przewozu towarów na bardzo duże odległości. Klient podpisuje tylko jedną umowę transportową.

Transport intermodalny

Transport intermodalny stanowi zawężenie transportu multimodalnego. Jest to przewóz, w przypadku którego wykorzystywane są dwa lub więcej środków transportu, jednak z zachowaniem tej samej samej jednostki ładunkowej. Jednostką ładunkową mogą być kontenery, nadwozie wymienne, naczepa.

Podczas transportu intermodalnego towar przez cały czas znajduje się na przykład w tym samym kontenerze lub na tym samym nadwoziu wymiennym. Zaletą takiego rozwiązania jest ograniczone ryzyko uszkodzenia ładunku.

Przy transporcie intermodalnym:

  • konieczne jest wykorzystanie 2 gałęzi środków transportu,
  • podpisana może być wyłącznie jedna umowa,
  • konieczne jest zjednostkowanie ładunku.

Transport kombinowany

Transport kombinowany to rodzaj transportu, w którym wykorzystywane są różne gałęzie transportu. W początkowym i końcowym etapie przewozu muszą być wykorzystywane odpowiednio przystosowane samochody ciężarowe. Za początkową część trasy uznaje się odcinek pomiędzy punktem załadunku, a najbliższym terminalem kolejowym. Odcinek końcowy to natomiast trasa łączącą wyładunkową stację kolejową oraz punkt, w którym towary będą wyładowywane.

Do pokonania środkowej część trasy wykorzystuje się żeglugę śródlądową, transport morski bądź transport kolejowy.

Jak widać, pomiędzy omawianym dziś rodzajami transportu, zachodzą różnice. Warto dokładnie przeanalizować, jakie rozwiązanie będzie odpowiednie w naszym przypadku bądź zdać się na specjalistów, którzy pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie.