Dopuszczalne wymiary pojazdów ciężarowych w Polsce

Firmy wynajmujące pojazdy transportowe, dobierają sprzęt odpowiedni do rodzaju towaru, który ma być nim przewożony. Dlatego spedytor czy logistyk powinien doskonale znać przepisy, określające dopuszczalne wymiary pojazdów ciężarowych w Polsce. Przy doborze odpowiedniego samochodu należy brać pod uwagę ładowność, nacisk na oś oraz wymiary. To na tych ostatnich skupimy się w poniższym artykule.

transport autaDopuszczalna długość pojazdów ciężarowych w Polsce w zależności od ilości komponentów
Jedna z ustaw prawa o ruchu drogowym, określa dopuszczalne wymiary pojazdów ciężarowych. W przypadku pojedynczego pojazdu silnikowego lub przyczepy, długość może wynosić maksymalnie 12 m. Zapis ten nie dotyczy jednak naczepy. Jaka jest różnica między przyczepą a naczepą? Otóż przyczepa nie jest wyposażona w silnik. Łączy się ją z innym pojazdem. Zaś naczepa jest specyficznym rodzajem przyczepy. Spoczywa ona na pojeździe silnikowym, wywierając na niego nacisk.

Zespoły pojazdów a dopuszczalne wymiary

Pojazdy ciężarowe mogą składać się z kilku komponentów. Jednym z nich jest pojazd przegubowy, w którego skład wchodzą ciągnik siodłowy oraz naczepa. W tym przypadku dopuszczalna długość wynosi 16,5 m.

Jeżeli mamy do czynienia z zespołem 2 pojazdów, ich łączna długość nie może przekraczać 18,75 m. Dotyczy to tzw. pociągu drogowego, czyli pojazdu silnikowego z przyczepą. W przypadku zespołu trzech pojazdów, dopuszczalna długość to 22 m. Samochody przekraczające ten wymiar mogą poruszać się po drogach, jednak każdorazowo potrzebne jest na to odpowiednie zezwolenie.

Warto w tym miejscu doprecyzować, co określamy zespołem pojazdów. Miano to nosić mogą pojazdy, złączone ze sobą w celu poruszania się. Pojęcie to obejmuje zatem samochód z przyczepą, ale już nie dwa pojazdy, z których jeden jest holowany przez drugi.

Dopuszczalna szerokość i wysokość pojazdów ciężarowych w Polsce

Określona przepisami dopuszczalna szerokość pojazdów ciężarowych w Polsce wynosi 2,55 m. Jeżeli mamy do czynienia z izotermą, czyli nadbudówką pojazdów chłodni, wymiar ten wzrasta do 2,6 m. Przewożony ładunek może zwiększyć szerokość pojazdu do maksymalnie 3 m, jednak z zastrzeżeniem, że z każdej ze stron będzie wystawał nie więcej niż 23 cm.

Dopuszczalna wysokość pojazdów ciężarowych w Polsce wynosi 4 m.

Podane wymiary nie obejmują bagażnika oraz innych urządzeń załadowczych, montowanych z tyłu pojazdu lub przyczepy. Urządzenia te określone są dokładnie odpowiednim rozporządzeniem.